Missie

Visie

De visienota, geschreven door de Raad van Bestuur op 12 maart 2012, kan je hier nalezen. 

Beleidsplan 2017-2020

Het beleidsplan 2017-2020 in verkorte vorm vind je hier.
Meer uitleg over de strategische doelstellingen vind je hier.  

Jaarboek

Het VBL-jaarboek, met een overzicht van onze activiteiten gedurende het kalenderjaar vind je hier:
2013 | 2014 | 2015 | 2016

Statuten

De statuten van Vlaamse Basketballiga vzw vind je hier

Huishoudelijk Reglement

Deel Adminstratie download
Deel Competitie  download
Deel Financiën  download
Juridisch Deel  download
Deel Mutaties download
Tabel Van Tarieven en Boetes > UPDATE 1/1/2017 download
Tabel FD508 2016-2017  download
Voorziene wijzigingen vanaf 01/07/2016 download