Missie

De Vlaamse Basketballiga is de stuwende kracht voor de basketbalsport in Vlaanderen. Zij promoot de sport en organiseert de basketbalactiviteiten voor alle leeftijden en niveaus. VBL ondersteunt optimaal de clubs en leden.

Visie

De visienota, geschreven door de Raad van Bestuur op 12 maart 2012, kan je hier nalezen. 

Beleidsplan 2017-2020

Het beleidsplan 2017-2020 in verkorte vorm vind je hier.

Statuten

De statuten van Vlaamse Basketballiga vzw vind je hier

Huishoudelijk Reglement

Deel Adminstratie download
Deel Competitie  download
Deel Financiën  download
Juridisch Deel  download
Deel Mutaties download
Tabel Van Tarieven en Boetes  download
Tabel FD508 2016-2017 > UPDATE 31/8/16 download
Voorziene wijzigingen vanaf 01/07/2015 download